Viešbučiai AMBERTON yra valdomi įmonės UAB „Hoteliers Co.“
Viešbučių grupės AMBERTON centrinis ofisas: L.Stuokos-Gucevičiaus 1, LT-01122 Vilnius

Generalinis direktorius: Andriejus Staniukėnas (gm@amberton.lt)

Pajamų vadyba: Vaida Arčiškevičienė (revenue@amberton.lt)
Personalo vadyba: Lina Poviliūnė (personalas@amberton.lt)

 

 

← Grįžti į Amberton titulinį