en/ru
Kontaktai
/
Rezervuoti
TAISYKLĖS

AMBERTON CATHEDRAL SQUARE HOTEL VILNIUS

  • Atlikdami rezervaciją Jūs įsipareigojate gavę Viešbučio siunčiamas mokėjimo nuorodas už Jūsų užsakytas arba Jums suteiktas prekes ir paslaugas bei už Viešbučiui padarytą žalą (pvz., už sugadintą inventorių, atšaukimo tvarkos pažeidimus, neatvykimą ir t.t.) nedelsiant (bet ne vėliau nei per nurodytą terminą) apmokėti.
  • Jūs privalote autorizuoti savo mokėjimo kortelę nedelsiant po rezervacijos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki atvykimo į Viešbutį. Tai padaryti galėsite vadovaudamiesi Viešbučio atsiųsta nuoroda. Autorizavus mokėjimo kortelę, Viešbutis turės teisę nuskaityti Viešbučiui mokėtinas lėšas tiesiogiai nuo jūsų mokėjimo kortelės.
  • Laiku neapmokėjus užsakymo sumos ir (arba) neautorizavus mokėjimo kortelės, Viešbutis turi teisę vienašališkai atšaukti rezervaciją.
  • Įsiregistravimo laikas nuo 15 val. Išsiregistravimo laikas iki 11 val. Jūsų išvykimo dieną. Jums neišsiregistravus iki 11 val. privalėsite sumokėti Viešbučiui vienos paros kambario kainą. Jeigu vėluojate išsiregistruoti, prašome susisiekti su skambučių centru.
  • Rūkymas kambariuose bei viešose patalpose draudžiamas. Pažeidus šį draudimą Jūs privalėsite sumokėti Viešbučiui 60 EUR baudą.
  • Panaudodami įėjimo durų kodą Jūs besąlygiškai sutinkate, kad Viešbutis nuskaičiuotų pinigus nuo Jūsų banko kortelės už Jums suteiktas prekes ir paslaugas bei Viešbučiui padarytą materialinę žalą (pvz., už sugadintą inventorių).
  • Viešbutis neatsako už kambaryje paliktus vertingus daiktus.
  • Automobilių statymas mūsų privačioje aikštelėje yra mokamas. Prašome susisiekti su skambučių centru dėl vietos rezervavimo ir kainų. Viešbutis jokiu būdu neatsako už Jūsų transporto priemonės ar joje paliktų daiktų saugumą.
  • Jūs privalote tinkamai naudotis ir nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.